Girobrokers.com
  Som una corredoría d'assegurances col.legiada, fundada l'any 1996 amb el número de registre J75GC de la “Direcció general de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya”. Complim tots els requisits legals exigits per treballar en la mediació d'assegurances amb la independència e imparcialitat que vostè es mereix.

El nostre primer objectiu es la satisfacció dels nostres clients i els hi oferim un tracte personalitzat estudiant quines son les necessitats reals, al ser Corredors i treballar amb moltes companyies, sempre escollim aquella assegurança que millor s'adapti, tant per preu com per cobertures.
Mediem amb asseguradores per a particulars, empreses i per l'administració.
   
 
Anàlisi de riscos i selecció de les garanties i cobertures per cada cas específic, recomanació de la entitat que ofereixi la millor relació cost-cobertures.
   
Assessorament, gestió i tramitació d’assegurances generales.
   
Representació i tramitació davant les entitats asseguradores.
   
Plans especials per a autònoms.
   
Assegurances adaptades als convenis.
   
  Defenem sempre els seus interessos davant les entitats asseguradores, quant contracte una pòlissa o en el cas de un sinistre ja que som independents i no depenem de cap companyia.

Soliciti sense cap compromís informació per la seva assegurança, a la zona de contacte. Per l'assegurança del seu vehicle realitzi un
Pressupost ON-LINE
 
ASSEGURANCES FURGONETES
Campanya especial per a furgonetes i vehicles comercials, tant empreses com particulars.

Segons la Llei 9/92, de 30 d'abril, de mediació en assegurances privades, són corredors d'assegurances les persones físiques o jurídiques que realitzen l'activitat mercantil de mediació en assegurances privades sense mantenir vincles que suposin afecció amb entitats asseguradores o pèrdua d'independència respecte a aquestes i oferint assessorament professional imparcial a qui demandi la cobertura dels riscos a què es troben exposats les seves persones, els seus patrimonis, els seus interessos o responsabilitats.

Els corredors d'assegurances hauran d'informar a qui tracti de concertar l'assegurança sobre les condicions del contracte que sota el seu judici convenen subscriure, oferint la cobertura que, d'acord amb el seu criteri professional, millor s'adapti a les necessitats d'aquest, i vetllaran per la concurrència dels requisits que ha de reunir la pòlissa per a la seva eficàcia i plenitud d'efectes.
Igualment estaran obligats durant la vigència del contracte d'assegurança en què hagin intervingut a facilitar el prenedor, a l'assegurat i al beneficiari de l'assegurança la informació que reclamin sobre qualsevol de les clàusules de la pòlissa i, en cas de sinistre, a donar-los la seva assistència i assessorament.


web cd'a